Gừng kết hợp với 1 loại táo sẽ được thứ trà tăng cường dương khí, người hay bị lạnh càng nên dùng

20 giờ trước

Khi kết hợp hai thực phẩm này, bạn có thể nhận được lợi ích sức khỏe đáng kể.