Tăng trần giá vé máy bay: Các hãng du lịch chủ động thích ứng

12 giờ trước

Việc tăng trần giá vé máy bay nội địa từ tháng 3/2024 có thể sẽ khiến giá vé máy bay tăng lên. Vì vậy, các hãng du lịch sẽ phải chủ động nhiều giải pháp để thích ứng.