Con gái Chủ tịch DIC Corp gom 20 triệu cổ phiếu trước thềm ĐHĐCĐ

Động thái mua 20 triệu cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền diễn ra trong bối cảnh thị giá DIG liên tục giảm sút và công ty sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tới đây.