ĐỜI SỐNG

Nghiên cứu của Harvard phát hiện ra: Những đứa trẻ "làm nên chuyện" khi lớn lên hầu hết đều có 3 đặc điểm này trước 7 tuổi

3 giờ trước

Bạn có tin câu nói ''3 tuổi nhìn ra tính cách, 7 tuổi nhìn ra số mệnh'' không?