DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆP

Thêm một lãnh đạo nữ được vào Hội đồng quản trị Vietcombank

48 phút trước

Ngày 24/11, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.