Đầu tư từ năm 14, bỏ Đại học: Quá trình xây dựng đế chế bất động sản 2,9 tỷ USD của tỷ phú Roy Carroll

Tận dụng khủng hoảng và theo đuổi chiến lược kinh doanh độc đáo, Roy E. Carroll II đã gây dựng một đế chế bất động sản hàng đầu nước Mỹ sau hơn 5 thập kỷ khởi nghiệp.