Lời khuyên làm giàu tuổi 20 của triệu phú tự thân: "Luôn thiết lập khoản đầu tư tự động"

Trên quan điểm của Ramit Sekhi, ở độ tuổi 20, việc bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt là rất quan trọng.