Trên 30.000 tỷ đồng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được phát qua bưu điện

Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) kỳ tháng 1 và tháng/2023 cơ bản hoàn thành tại 63 tỉnh, thành phố với tổng số tiền trên 30 nghìn tỷ đồng cho trên 3,3 triệu người hưởng. Công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và tiền quà Tết cho các gia đình chính sách kỳ tháng 1+2/2023 được thực hiện với tổng số tiền 1.596 tỷ đồng...

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 1 và tháng 2/2023 cơ bản hoàn thành tại 63 tỉnh, thành phố với tổng số tiền chi trả đạt trên 30 nghìn tỷ đồng cho trên 3,3 triệu người hưởng.

Công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và tiền quà tết cho các gia đình chính sách kỳ tháng 1, tháng 2/2023 được thực hiện với tổng số tiền chi trả 1.596 tỷ đồng. Công tác chi trả bảo trợ xã hội kỳ tháng 1/2023 được thực hiện với tổng số tiền chi trả 1.291 tỷ đồng cho 3,1 triệu người hưởng.

Tổng số tiền trên 30.000 tỷ đồng đến với hơn 3,3 triệu người hưởng, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng. Số ít trường hợp chưa nhận lương do vắng mặt tại nơi cư trú, mà không ủy quyền cho người khác nhận thay hoặc do đã chuyển đi nơi khác, chưa kịp làm thủ tục thay đổi địa điểm nhận lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.