Thủ tướng: Không để văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3/2023 cho ý kiến về nội dung của 5 dự thảo luật, nghị quyết lớn.

Sáng 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023.

Phiên họp cho ý kiến về 5 nội dung gồm: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông; Một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược và đã được thúc đẩy trong nhiệm kỳ.

"Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật này nhằm đề xuất các cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành các chính sách mới liên quan một số luật", Thủ tướng nêu rõ.

Tiêu điểm - Thủ tướng: Không để văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 3/2023 (Ảnh: VGP).

Nhấn mạnh tính quyết liệt trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật trong năm 2022 và đây là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 3 năm 2023.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đây là việc lớn, quan trọng, có nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, vì thế các thành viên Chính phủ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành thời gian góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng nêu thực tế ở các bộ, ngành, nếu bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát tình hình, quan tâm công tác xây dựng pháp luật thì công việc trôi chảy, tiến độ và chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được bảo đảm.

Thủ tướng lưu ý công việc ngày càng nhiều khi thực tiễn diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng từ lâu, có những văn bản mới xây dựng nhưng thực tiễn đã vượt qua, nên phải rà soát, bám sát thực tiễn, điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, nút thắt, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, phù hợp điều kiện đất nước và tình hình từng giai đoạn.

Với những bộ, ngành chưa kiện toàn bộ phận chủ trì nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện và bố trí nguồn lực, con người, thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác này.

Một lần nữa, người đứng đầu Chính phủ quán triệt các bộ, ngành khi được hỏi ý kiến phải ý bảo đảm tiến độ và chất lượng. "Không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước mắt, Thủ tướng lưu ý cần tập trung thực hiện xây dựng, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật trình Quốc hội xem xét thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và các dự án, dự thảo văn bản trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 5.