Quảng Ngãi tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ đấu thầu

31/01/2023 00:09

Năm qua, tại tỉnh Quảng Ngãi, công tác ngăn ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực trong đấu thầu cơ bản được thực hiện nghiêm túc, triệt để.

Ngày 30/1, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Báo cáo số 13/BC-UBND về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 7.862 gói thầu các loại, gồm đấu thầu rộng rãi 557 gói, chỉ định thầu 7.062 gói, chào hàng cạnh tranh 212 gói, mua sắm trực tiếp 15 gói, tự thực hiện 7 gói, đặc biệt 9 gói, trong đó có 655 gói đấu thầu qua mạng.

Tổng giá gói thầu là gần 5.553 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu 8.263 tỷ đồng, tiết kiệm qua lựa chọn nhà thầu gần 290 tỷ đồng.

Sự kiện - Quảng Ngãi tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ đấu thầu

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có kiến nghị nào thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện giải quyết kiến nghị theo quy định và thoả mãn kiến nghị nhà thầu.

Đồng thời, trong năm qua chưa có nhà thầu nào bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu.

Trong năm 2022, công tác lựa chọn nhà thầu tiến hành đảm bảo theo đúng quy định.

Năng lực tổ chức thực hiện đấu thầu của các chủ đầu tư và năng lực tham gia đấu thầu của các nhà thầu ngày càng được nâng cao, kết quả lựa chọn nhà thầu cơ bản đáp ứng được quy mô của gói thầu, các nhà thầu thực hiện cơ bản theo tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, cam kết trong hồ sơ dự thầu. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tỷ lệ 84,79% số lượng gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh.

Để đáp ứng được yêu cầu đề ra trong quá trình tham gia đấu thầu qua mạng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu, đấu thầu qua mạng cho các đối tượng tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về luật, tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại các kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra hoạt động đấu thầu hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đều triển khai các nội dung kiểm tra.

Đồng thời, nhắc nhở các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đấu thầu; kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng…

Ngoài ra, trong năm qua, các chủ đầu tư trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Qua kiểm tra chưa phát hiện những hành vi không công khai hoặc khai không trung thực trong công tác đấu thầu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu quy định cơ quan có thẩm quyền chỉ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư lớn.

Ví dụ, dự án có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng, các dự án còn lại giao cho chủ đầu tư phê duyệt. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để phục vụ hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng.

Ngoài ra, không quy định tỷ lệ về số lượng và giá trị đấu thầu qua mạng mà giao thực hiện theo tổng mức đầu tư dự án. Ví dụ, dự án từ 500 tỷ đồng trở xuống phải đấu thầu qua mạng, hoặc giao theo giá trị gói thầu…

Bạn đang đọc bài viết "Quảng Ngãi tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ đấu thầu" tại chuyên mục TIN TỨC. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 0944.40.40.50 hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).