Đầu tư LDG chỉ hoàn thành 1,3% mục tiêu lợi nhuận năm 2022

Trừ đi các chi phí, Đầu tư LDG báo lãi vỏn vẹn 4 tỷ đồng trong năm 2022, cách xa con số 310 tỷ đồng mục tiêu lợi nhuận so với đầu năm đề ra.

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần 46,8 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước và là lần thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu dưới 100 tỷ đồng. Phía doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân chủ yếu do việc buôn bán bất động sản chỉ đạt 12 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ, trong khi đó, doanh thu xây dựng chỉ đạt 33 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí tài chính lên tới 70 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ, chi phí bán hàng tăng gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 17,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 25,2 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong quý, doanh thu tài chính của công ty ghi nhận 67 tỷ đồng chủ yếu là lãi khoản đầu tư dài hạn, song vẫn giảm 55% so với cùng kỳ.

Kết quả, Đầu tư LDG lỗ sau thuế 38,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 196,7 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên công ty ghi nhận lỗ từ quý III/2016 với mức âm 20,7 tỷ đồng. Nguyễn nhân thua lỗ này là do chi phí tài chính tăng cao, trong kỳ LDG đã phải chi ra hơn 15 tỷ đồng chi phí lãi vay, 31,4 tỷ đồng phân chia lợi ích hợp tác đầu tư và 20 tỷ đồng chi phí tài chính khác.

Tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần của Đầu tư LDG đạt 276,3 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2021. Công ty cho biết, nguyên nhân cơ bản vẫn đến từ sự sụt giảm của việc buôn bán hàng hoá bất động sản giảm 68%, ghi nhận mức 181 tỷ đồng, trong khi đó mảng này chiếm tới 65% doanh thu trong năm 2022. Hoạt động cung cấp dịch vụ và môi giới bất động sản gần như tê liệt, với doanh thu chỉ 1,5 tỷ đồng. Vì vậy, với 93 tỷ đồng từ doanh thu hoạt động xây dựng không đủ để gánh vác.

Hoạt động tài chính của công ty tăng 27% ở mức 202 tỷ đồng, trong đó lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán lên đến 133 tỷ đồng và lãi từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn ở mức 67 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 164,5 tỷ đồng, các khoản lỗ khác ghi nhận đạt 11,6 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, Đầu tư LDG báo lãi vỏn vẹn 4 tỷ đồng, cách xa con số 260 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

So với kế hoạch doanh thu năm 2022 là 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và 1,3% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp là 7.930 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 39%, tương ứng 3.130 tỷ đồng và đa số là khoản đặt cọc chuyển nhượng cổ phần 1.176 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty giảm 10,5% so với cùng kỳ xuống 1.205 tỷ đồng. Trong đó chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm 94% ở mức 1.140 tỷ đồng, chủ yếu từ Dự án Khu dân cư Tân Thịnh với 464 tỷ đồng và Dự án chung cư cao tầng tại Đại lộ Võ Văn Kiệt với 241 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của Đầu tư LDG ghi nhận âm 36 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu là 775 tỷ đồng, chi trả lãi vay là 87 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư dương 26 tỷ đồng. Tiền thu từ đi vay năm 2022 của công ty đạt 1.297 tỷ đồng, tiền trả nợ gốc vay lên tới 1.358 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần âm 72 tỷ đồng, kéo theo tiền và tương đương tiền cuối năm giảm 96% so với đầu năm chỉ còn 3 tỷ đồng.

Cuối năm, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 19% so với đầu năm lên mức 4.658 tỷ đồng. Khoản nợ vay ngắn hạn tăng 26% lên 772 tỷ đồng, trong đó khoản vay từ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á gần 510 tỷ đồng và khoản nợ trái phiếu gần 360 tỷ đáo hạn cuối năm 2023. Bên cạnh đó, nợ vay dài hạn giảm 31% so với cùng kỳ còn 450 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 12/2022 là 3.272 tỷ đồng, với vốn điều lệ là 2.570 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu LDG dừng ở mức 4.700 đồng/cp.