Công viên nước Đầm Sen thu về 300 triệu đồng tiền lãi mỗi ngày

Nhờ dịch bệnh được kiểm soát, Công viên nước Đầm Sen có một năm kinh doanh phục hồi mạnh mẽ với doanh thu gấp 9 lần, lãi sau thuế gấp hơn 4 lần so với năm 2021.

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu đạt 20 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ. Nguồn thu lớn giúp doanh nghiệp có lãi gộp trở lại hơn 7 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ giảm 39%, còn 10,8 tỷ đồng. Các mảng chi phí cũng đều tăng mạnh như chi phí bán hàng tăng 1,1 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 86%.

Kết quả, công ty có lãi sau thuế 8,7 tỷ đồng. Con số này tăng 19% so với cùng kỳ và là quý thứ 10 liên tiếp có lãi.

Giải trình về hoạt động kinh doanh, ban lãnh đạo công ty cho biết, kết quả bắt đầu tốt hơn kể từ quý II/2020 khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao nên lượng khách đến công viên tăng mạnh. Ngoài ra đơn vị còn đẩy mạnh cải thiện chất lượng dịch vụ, thực hiện các chương trình kích cầu để thu hút khách hàng.

Tính chung cả năm 2022, Công viên nước Đầm Sen ghi nhận doanh thu hơn 232 tỷ đồng – con số này cao gấp 9 lần năm 2021. Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục trong hoạt động của doanh nghiệp.

Cộng trừ các hoạt động khác, Công viên nước Đầm Sen ghi nhận lãi sau thuế gần 108 tỷ đồng, tương đương lãi gần 300 triệu đồng mỗi ngày trong năm qua. Đây cũng là con số lợi nhuận vượt cả mức trước dịch.

Theo kế hoạch năm 2022, cổ đông đã thông qua mục tiêu doanh thu 100 tỷ đồng và khoảng 37 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, công ty đã vượt xa các mức kế hoạch đề ra.

Thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 283 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Doanh nghiệp đang nắm giữ 90,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương, cùng 163 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng.

Phải thu ngắn hạn tăng 65%, lên 6,9 tỷ đồng, trong đó phần lớn là lãi tiền gửi có kỳ hạn phải. Hàng tồn kho cuối kỳ tăng lên 1 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng mạnh lên gần 32 tỷ đồng, tăng 84%.